Periksa Persempadanan Semula

Bagaimana untuk mendapatkan maklumat daftar pemilih anda.

  1. Anda perlu ke laman SPR, klik di sini.
  2. Masukkan nombor kad pengenalan anda dan kata kunci 'Captcha'.
  3. Apabila keputusan maklumat anda dipaparkan, masukkan data tersebut di laman ini.